Tuesday, April 5, 2011

Pasti Tidak Pasti

Kadangkadang aku dalam ketidakpastian
Kedepan atau kebelakang
Kekiri atau nak kekanan
Dan dilema antara pilihan pilihan
Taklah sesusah
Menanti ketidakpastian
Dalam tidakpasti