Friday, November 1, 2013

Upcoming #zineskizo projects, hailing from #SerembanTunnel

#Zineskizo mempersembahkan: 3 projek terbaru yang dibuat di #SerembanTunnel :
#PsychoticArtzine by Amir of Psychotic Sufferance

Dan dua isu dari #PayaBesarPedas .
Satu sajak, satu lagi artikel.
Tunggu!

No comments: